Investigating The Rigid and Derivative Names in Kadi Burhaneddin Collection

  • Ibtisam Oraibi ABDULLAH University of Baghdad – College of Language- Department of Turkish Language and Literature
Keywords: Arabic Loanwords, Ottoman Turkish Language, Kadi Burhanettin Collection, Noun, Adjectif

Abstract

The origin of the common Turkish language which is known today as ''Ottoman Turkish Language'' comes from the era of Ottoman State and was wirtten in Arabic letters. It contains numerous Arabic, French, and English loanwords. And different social, political, economic and cultural Turkish phrases and expressions are obviously affected by the Arabic language.

The paper aims at investigating the employed Arabic words in the collection of Kadi Burhanettin and clarifying its segments and morphological functions and studying the Turkish suffixes and auxiliary verbs which are used with Arabic words in addition to analyzing the using of the Arabic letters in old ottoman texts and their equivalents in modern Turkish language.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BARIN Erol- DEMİR Celal; Türk Dil Bilgisi 2. Biçim Bilgisi, Öncü Basımevi, 1.Baskı, Ankara 2008.

BURHANETTİN, Kadı; Kadı Burhanettin Divanı, I. Tıpkıbasım, Alaeddin Kıral Basımevi, İstanbul 1944.

ÇÖRTÜ, Mustafa Meral; Arapça DilBilgisi Nahiv, 17. Baskı, İfan Yayınları, İstanbul 2014.

DEMİR, Tufan; Türkçe Dilbilgisi, Kurmay Yay., 2.Baskı, Ank.2006.

DEVELİ,Hayati; Osmanlı Türkçesi Grameri I. , Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eski şehir 2012.

EDİSKUN, Haydar; Türk Dil Bilgisi, Remzi Yay., İst. 1985.

ERGİN, Muharrem; Osmanlıca Dersleri II., Edebiyat Fakültesi Basımevi, İst. 1958.

ERGİN, Muharrem; Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yay., İst.2016.

ERGİN, Muharrem; Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yay., İst.2000.

FUAD PAŞA, Mehmet; Kitabul Mir'at Ul Siniye Fi Kavaidul Osmaniye‚ Almatbaat'ul vataniyye, Beyrut 1866.

GENCAN, Tahir Nejati; Dil Bilgisi, T.D.K. Yay., 2. Baskı, İst. 1971.

GÜLSEVİN, Gürer; Eski Anadolu Türkçesi, Gazi Kitabevi, Ank. 2004.

GÜNEŞ, Sezai ; Türk Dili Bilgisi, Rektörlük Yay., 3.Basım, izmir 1997.

HENGİRMEN,Mehmet; Türkçe Dilbilgisi, Engin Yay., Ank.2007.

KORKMAZ, Zeynep; Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK.Yay., 3.Baskı, Ank.2007.

SEVİNÇ, Resul; Arapçanın Temel Gramer Kuralları (Çözümlü- Alıştırmalı) Nahiv, Ensar Yay., 1.Basım, İst. 2013.

TİMURTAŞ, Faruk K.; Osmanlıca Türkçesi Grameri, Alfa Yay., 9.Baskı, İst.1999.

TİMURTAŞ, Faruk K.; Osmanlıca Türkçesine Giriş I, Alfa Yay., 27. Baskı, İst.2008.

ZÜLFİKAR, Hamza; Yabancılar için Türkçe Dersleri Dil Bilgisi, Ankara Üniversitesi Türkçe Kursu Yay., Ank.1968.

Published
2021-09-15
How to Cite
ABDULLAH, I. (2021). Investigating The Rigid and Derivative Names in Kadi Burhaneddin Collection. Al-Adab Journal, 1(138), 39-50. https://doi.org/10.31973/aj.v1i138.1185
Section
Foreign linguistics and literature